Aanvragen subsidie Club van 111

Heeft u een idee voor het Carnavalsseizoen 2018-2019?

Heeft u een leuk idee voor een activiteit tijdens carnaval in Zandhazendurp dan horen wij van de Club van 111 dat graag. Ideeën kosten uiteraard geld en wij als club van 111 willen u daarmee graag ondersteunen om zo samen Zandhazendurpse Carnaval gezellig te maken. Clubkes, verenigingen en overige groepen die organisatorisch actief zijn binnen dit Zandhazendurps carnaval kunnen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Indien uw clubke of vereniging hiervoor in aanmerking wil komen kunt u mailen naar clubvan111@zandhazendurp.nl en wij sturen u het aanvraagformulier toe. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via www.zandhazendurp.nl De aanvragen dienen uiterlijk 20 oktober 2018 in ons bezit te zijn. U dient uw aanvraag ook zelf te komen verantwoorden in de ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 15 november 2018 in Partcentrum De Kentering te Rosmalen!

Wat is de club van 111?

De club van 111 van Zandhazendurp is een sponsorclub van mensen die het Rosmalens carnaval een warm hart toedragen. De Club van 111 financiert mede activiteiten binnen het Zandhazendurps carnaval. Zo leveren zij o.a. een financiële bijdrage aan de grote optocht, het senioren carnaval en de kinderfeesten. De leden van de club van 111 die uit alle lagen van de bevolking komen hebben het behoud van het Rosmalens carnaval met elkaar gemeen. Vind u ook dat Carnaval in Zandhazendurp moet bruisen help met ondersteuning. Hoe meer leden, hoe meer mogelijk. Voor € 25,00 per jaar ondersteunt u het Zandhazendurps carnaval als lid van de Club van 111. Interesse ?  Meld u aan via clubvan111@zandhazendurp.nl en steun samen met ons het Zandhazendurps carnaval.